Đóng

Dịch vụ

9 / 12 2016

Tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI

BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 500 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI. Các bước BrainMark triển khai tư vấn KPI được thực hiện theo quá trình như sau:

 • Xác định mục tiêu theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh
  • Hướng dẫn xây dựng mục tiêu chiến lược theo Balanced Scorecard
  • Cố vấn các mục tiêu cho HĐQT hoặc Ban Tổng Giám Đốc
  • Xem xét cơ cấu tổ chức công ty và hệ thống chức năng.
  • Hướng dẫn Quản lý cấp trung xây dựng mục tiêu cho từng phòng ban
  • Hướng dẫn cách thức phân bổ chỉ tiêu cho cá nhân từng nhân viên
Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của từng cá nhân, phòng ban và toàn công ty. Sau khi phần này được triển khai, công ty sẽ có hệ thống mục tiêu hoàn chỉnh theo SMART, vừa giúp thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu công ty.

 

 • Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPI cá nhân
  • Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi
  • Xây dựng thang điểm dành cho KPI cá nhân
  • Xây dựng và đề xuất tỷ lệ (trọng số) theo nhóm tiêu chí
Hoàn tất phần này, công ty sẽ có định hướng đánh giá KPI hàng tháng dành cho nhân viên, qua đó, Phòng Nhân sự sẽ có sở sở để phối hợp với các Trưởng phòng ban thực hiện công tác đánh giá sau này.

 

 • Xây dựng hệ thống đánh giá BSC-KPIs
  • Xây dựng bảng BSC – KPIs cho công ty
  • Xây dựng bảng BSC – KPIs cho phòng ban
  • Xây dựng bảng KPIs cho cá nhân nhân viên hàng tháng
Đây là phần quan trọng nhất, xây dựng hệ thống đánh giá cho từng phòng ban. Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, mục tiêu cho  cấp Công ty, phòng ban và nhân viên. Sau khi phần này được triển khai, công ty sẽ có hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, có các form biểu mẫu để thực hiện đánh giá.

 

 • Huấn luyện triển khai thực hiện
  • Huấn luyện đội ngũ Quản lý và nhân viên tiềm năng về BSC- KPIs
  • Huấn luyện các Cấp Quản lý công ty thực hiện đánh giá theo hệ thống
  • Huấn luyện phòng Nhân sự phối hợp các trưởng phòng đánh giá KPI cho từng nhân viên hàng tháng.
Phần này được triển khai trước, trong và sau quá trình tư vấn nhằm giúp cho doanh nghiệp rõ phương pháp xây dựng, đánh giá. Sau khi BrainMark chuyển giao doanh nghiệp hoàn toàn phát triển mở rộng và kiểm soát quá trình vận hành hệ thống hiệu quả.

 

 • Kết quả đạt được sau khi BrainMark triển khai hệ thống KPI
 1. Quý công ty sở hữu phương pháp và quản trị dễ dàng hệ thống BSC-KPIs để sử dụng lâu dài.
 2. Quý công ty sẽ có phương pháp xác lập mục tiêu kinh doanh khoa học từ Công ty, đến từng phòng và nhân viên.
 3. Toàn thể CBNV công ty sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện các mục tiêu chung của cả công ty.
 4. Công ty sẽ có hệ thống ghi nhận sự đóng góp của từng vị trí công việc, đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của cả hệ thống từ Công ty đến từng phòng ban và đến nhân viên.
 5. Tạo cho công ty tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, chủ động triển khai công việc của toàn thể CBCNV, giảm phụ thuộc vào cấp quản lý.

Sau khi triển khai hệ thống các cấp quản lý phòng ban sẽ thấy rõ những điều cần cải tiến, những vị trí cần thay đổi hoặc có giải pháp hỗ trợ kịp thời để từng cá nhân phát triển hoàn thiện bản thân mình.

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn