Đóng

Dịch vụ

9 / 11 2016

Tư vấn quản trị chiến lược Balanced Scorecard

BrainMark cung cấp dịch vụ tư vấn Quản trị chiến lược theo mô hình Balanced Scorecard (BSC) và Key Performance Indicators (KPI) cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội, các cơ quan nhà nước, và các tổ chức phi lợi nhuận.

Mỗi doanh nghiệp có quy mô khác nhau, nhưng tất cả đều cần một chiến lược phát triển dựa trên năng lực và nguồn lực của từng doanh nghiệp. BrainMark ra đời năm 1999, chúng tôi đã triển khai nhiều dự án tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các giải pháp tư vấn và đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp của BrainMark đều được thực hiện bởi đội ngũ Chuyên gia Tư vấn với kinh nghiệm sâu sắc nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng, đánh giá các hệ thống quản trị chiến lược của mình bằng phương pháp Balanced Scorecard một cách hiệu quả.

Những dịch vụ tư vấn của BrainMark:

  • Hoạch định chiến lược quản trị doanh nghiệp theo BSC
  • Xây dựng hệ thống mục tiêu chiến lược trong một năm và dài hạn
  • Xây dựng, triển khai, duy trì các hệ thống quản trị kết quả công việc
  • Đo lường kết quả công việc, và xây dựng thống BSC – KPI
  • Triển khai các phần mềm về Scorecard và KPI
  • Nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các giải pháp đào tạo.

Dịch vụ tư vấn của BrainMark hoàn toàn được thiết kế theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp, tổ chức, từ cấp độ tư vấn toàn diện đến cấp độ cố vấn cao cấp cho khách hàng.

Ngoài ra BrainMark còn cung cấp nhân sự cấp cao trong điều hành doanh nghiệp, chức danh: thành viên HĐQT độc lập, cố vấn Ban Tổng Giám Đốc. Đồng thời BrainMark còn cung cấp nhân sự với vai trò là Giám đốc Nhân sự nhằm giúp các Doanh nghiệp dễ dàng thực thi các chiến lược đã được hoạch định.

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn