Đóng

Dịch vụ

20 / 12 2016

Tư vấn hệ thống lương 3P

 

Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng – Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Lương 3P được xây dựng từ Chiến lược nhân sự trong chiến lược phát triển chung của công ty. Khi xây dựng lương 3P chúng ta xây dựng Mô tả công việc (MTCV) theo P1 – Position à Chính sách chi trả (bao gồm C&B). Xây dựng Năng lực theo P2 – Person à Chính sách đãi ngộ (dựa trên năng lực, trình độ). Xây dựng KPI theo P3 – Performance à Chính sách khen thưởng – khuyến khích

BrainMark là công ty tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và được nhiều doanh nghiệp áp dụng hoàn chỉnh. BrainMark xây dựng hệ thống lương 3P theo các nội dung chính sau đây:

Phần 1: Xây dựng mô tả công việc – P1

 • Xem xét và tư vấn cơ cấu tổ chức.
 • Hệ thống chức danh của công ty
 • Xây dựng mô tả công việc hoàn chỉnh

Phần 2: Xây dựng năng lực theo hệ thống định giá chức danh – P2

 • Xây dựng năng lực chung, năng lực cốt lõi.
 • Xây dựng năng lực quản lý tài chính, nhân sự…
 • Xây dựng hệ thống bước điểm hoàn chỉnh

Phần 3: Xây dựng hệ thống BSC-KPI – P3

 • Xây dựng mục tiêu chiến lược công ty, phòng ban.
 • Xây dựng mục tiêu nhân viên
 • Thiết lập bảng KPI cá nhân

Phần 4: Xây dựng hệ thống khung, bậc lương

 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương toàn công ty.
 • Phác thảo quy chế lương
 • Phỏng vấn nhân sự chuẩn bị cho việc xếp bậc lương.

Phần 5: Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P

 • Xếp bậc lương cho các cá nhân
 • Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương
 • Hoàn thiện quy chế lương
 • Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống lương mới.

aa

 

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn