Đóng

17 / 09 2016

Thời trang Miêu

BrainMark đào tạo và tư vấn ứng dụng để xây dựng hệ thống BSC – KPI cho Thời trang Miêu. Sau dự án này, hứa hẹn BrainMark sẽ có thêm những dự án tiếp theo để tiếp tục hợp tác cùng nhau.

Thời trang Miêu là một hệ thống cửa hàng thời trang với chủ là chị Cao Ánh Tuyết. Miêu cung cấp các mặt hàng quần áo thời trang và phụ kiện.

14462882_1218100328241979_2469863031942954906_n

bau47-bau46_5__master

img_8929_master

 

Khách hàng Related