Đóng

16 / 12 2016

Me Corp

Ngày 24/04/2013, BrainMark Consulting & Training đã tổ chức huấn luyện cho công ty CP Giải Trí Di Động Me Corp về nội dung: “Tư Duy Về Xây Dựng Thương Hiệu” cho doanh nghiệp. Chương trình lần này do Giảng Viên Ths Nguyễn Thanh Tân – Giám Đốc Điều Hành của BrainMark chịu trách nhiệm chia sẻ chính tại chương trình.

Khách hàng Related