Đóng

Dịch vụ

20 / 12 2016

Đào tạo BSC – KPI cho từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu khoá đào tạo nhằm giúp học viên:

 • Xây dựng mục tiêu công việc hiệu quả.
 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá đo lường một cách thực tế.
 • Triển khai đánh giá kế hoạch hành động thiết thực.
 • Cách thức xây dựng hệ thống KPIs hoàn thiện cho doanh nghiệp
 • Tối ưu hóa hiệu suất làm việc của cá nhân.
 • Đánh giá năng lực và chất lượng công việc của phòng ban, cá nhân.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung chương trình đào tạo gồm các nội dung chính sau đây:

 

Phần 1 Chân dung KPIs của doanh nghiệp:–   Khái niệm KPIs trong quản trị doanh nghiệp hiện đại

–   Vai trò KPIs trong quản lý công việc

–   Trách nhiệm của đơn vị triển khai KPIs trong doanh nghiệp

–   Những quan điểm của Lãnh đạo khi triển khai KPIs

Phần 2 Gia đình” KPIs:–   Các thành phần quan trọng của KPIs trong doanh nghiệp

–   Sơ đồ chiến lược, khởi nguồn cùa KPIs

–   Hiểu bản chất KPIs để áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp

–   Lập mục tiêu SMART cho Công ty và các phòng ban năm

–   Mục tiêu ưu tiên của Công ty và các phòng ban trong năm

–   Thực hành: Nhóm các mục tiêu theo KPIs

Phần 3 Công cụ Balanced Scorecard (BSC) trong quản lý mục tiêu:–   Khái niệm BSC trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

–   Những phương diện quan trọng của doanh nghiệp

–   Xác định “Điểm cân bằng” trong quản lý doanh nghiệp

–   Mối quan hệ giữa BSC và KPIs

–   Thực hành: Xây dựng mục tiêu theo BSC cho cơ quan

Phần 4 Phương pháp thiết lập KPI cho công ty, phòng ban và nhân viên:–   Quy trình hiệu quả lập KPIs tổng quát

–   Hướng dẫn sử dụng phần mền trong việc lập KPIs

–   Lập KPIs cho Công ty như thế nào?

–   Lập KPIs cho Phòng ban như thế nào?

–   Lập KPIs cho nhân viên như thế nào?

–   Chia sẻ và giao KPIs cho từng cá nhân

Phần 5 Những tiêu chí chủ yếu trong bảng KPIs cá nhân:–   Bảng thái độ hành vi

–   Phân tích tiêu chí quan trọng

–   Vai trò của trọng số trong xác lập KPIs

–   Xác lập tiêu chí đánh giá (KPIs)

–   Hướng dẫn phương pháp tính KPIs

–   Xem xét các giai đoạn và thời điểm đánh giá hiệu quả

–   Nguồn dữ liệu chứng minh khi xét duyệt KPIs

Phần 6 Thực hành lập KPIs cho Công ty / đơn vị:–   Thực hành: Hướng dẫn lập KPIs cấp công ty

–   Thực hành: Hướng dẫn lập KPIs cho từng phòng ban

–   Thực hành: Hướng dẫn lập KPIs cho từng cá nhân

Phần 7 Lời khuyên cần thiết trước khi thiết lập KPIs:–   Các kỹ năng hỗ trợ: truyền đạt, phản hồi và đánh giá

–   Những vấn đề lưu ý trước khi lập KPIs

–   Tư duy của Lãnh Đạo và Ban Điều Hành khi lập KPIs

–   Quan điểm làm việc dành cho các cấp quản lý cấp trung và nhân viên

Phần 8 Kết thúc: Đánh giá học viên – Trao chứng nhận

 

ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN

 • Đối tượng      : Giám đốc Phòng ban, cán bộ nhân viên
 • Số lượng         : 25 người/ lớp

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

 • Nội dung huấn luyện được triển khai theo phương pháp trực tiếp tương tác ITP với hơn 80% thời gian là các hoạt động huấn luyện thực tiễn sinh động.
 • Bài tập tình huống: giúp học viên học hỏi thêm kinh nghiệm xử lý những tình huống.
 • Trò chơi huấn luyện: nhằm tạo không khí sinh động, thúc đẩy quá trình học.
 • Bài tập ứng dụng: học viên chia sẻ kế hoạch hành động bằng việc ứng dụng những kỹ năng đã học ngay trong buổi huấn luyện
 • Kiểm tra và đánh giá cuối khóa giúp học viên tổng kết và ghi nhớ nội dung huấn luyện, đồng thời là cơ sở để Quý Công ty đánh giá đội ngũ nhân sự đã tham dự khóa học.
 • BrainMark sẽ triển khai kế hoạch khảo sát 3 tháng sau đào tạo, thực hiện công tác đánh giá các nội dung đã được huấn luyện và việc triển khai áp dụng dụng vào thực tiễn. Tiến hành đề xuất các giải pháp, kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực sau đánh giá.

GIẢNG VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH

 • BrainMark soạn giáo trình huấn luyện thực tiễn cho Quý Cơ quan / doanh nghiệp sau khi phân tích kỹ mô hình và lĩnh vực kinh doanh của Quý Công ty.
 • Giáo trình huấn luyện đươc phát miễn phí cho mỗi thành viên của Quý Cơ quan / doanh nghiệp khi tham dự huấn luyện theo danh sách tham dự gửi cho BrainMark 07 ngày trước khi triển khai khóa huấn luyện
 • Giảng viên phụ trách khóa huấn luyện là người có kinh nghiệm đào tạo trong ngành.

 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời lượng khóa học       : 2 ngày – 12 giờ
 • Thời gian học                   : Từ 8h30 đến 16h30
 • Lịch học                            : Thường xuyên khai giảng
 • Địa điểm                           : Tại doanh nghiệp hoặc BMG International Education

ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn