Đóng

Khách hàng

18 / 10 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL)

Ứng dụng BSC & KPIs trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu sót của họ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp.

Đánh giá cao những yếu tố trên, vừa qua Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã tin tưởng giao phó cho BrainMark vai trò đào tạo và tư vấn cho công ty về xây dựng hệ thống BSC – KPI.

Với những kinh nghiệm đã tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước. BrainMark tin rằng với lần hợp tác  này, BrainMark có thể phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đạt được những kết quả mong đợi.

5viber image